Bäckenbottens huvudsakliga funktioner är att stödja och bära upp de organ som är placerade i bäckenet samt utgöra en passage för sådant som ska lämna kroppen. Den består av skelett, muskler och ligament som bildar plattor och upphängningsanordningar för organen.

Fogarna i bäckenet mjukas upp under graviditeten. Detta är en följd av hormonpåverkan och har till syfte att underlätta förlossningen. Hos många kvinnor ger förändringen upphov till rygg- och bäckensmärtor. Tyngden från livmodern påverkar hållningen och gör att kvinnan lättare svankar med ryggen, musklerna behöver arbeta mer för att hålla en upprätt kroppställning vilket också kan leda till rygg- och bäckensmärtor. Rygg- och bäckensmärtor är den vanligaste orsaken till att kvinnor sjukskrivs eller omplaceras till lättare arbete.