En mor, som förtär alkohol under grossessen, är ej värdig moderskapets höga kall. Hon föder till världen ett mer eller mindre alkoholiserat, d. v. s. mer eller mindre degenererat barn.

Saxon, J.L. (1934) Umgängeskonst – Levnadskonst

Att droger påverkar det lilla fostret är nog de flesta medvetna om. Hur de påverkar barnet är inte alltid helt klarlagt men mycket vet man och även om man kan se ett samband mellan droger och olika fosterskador vet man inte varför en del tycks klara sig bra medan andra skadas redan vid liten eller måttlig användning av drogen.