Högt blodtryck under graviditeten definieras av WHO som högre än 140 i övertryck (systoliskt) eller 90 i undertryck (diastoliskt). Det är vanligt att kvinnor med graviditetsdiabetes också får högt blodtryck. Det är viktigt att man kontrollerar blodtryck och blodsocker under graviditeten eftersom risken för komplikationer ökar om man inte får behandling. Enligt en studie gjord i Danmark är det vanligare att kvinnor med hög BMI får graviditetsdiabetes. Den visade också att det finns ett samband mellan högt blodtryck, graviditetsdiabetes och albumin i urinen, om man behandlar högt blodtryck och graviditetsdiabetes så kan risken för många komplikationer reduceras.