Man blir allt bättre på att upptäcka utomkvedshavandeskap genom förbättrade metoder. Genom ultraljud och mätning av vissa hormoner ges bättre möjlighet till behandling. Nu finns också metoder som innebär att man inte behöver göra kirurgiska ingrepp, det blir lättare för kvinnan. Påverkan på framtida graviditeter är dock lika stor som vid andra behandlingar och beror mer på utomkvedshavandeskapet än på något annat. Nära 90% av de patienter som hade symtom på utomkvedshavandeskap hade verkligen det.