Andelen kvinnor som slutar röka under graviditeten varierar mellan 20% och 40%, tendensen är dock att fler och fler väljer att inte röka under graviditeten. I en studie intervjuade man rökande kvinnor ett antal gånger under graviditeten. Vid andra intervjun hade 56% av kvinnorna slutat röka. Det kan bero på att de kände ett större tryck att sluta när de ingick i studien. Kvinnor som börjat röka när de var äldre, som inte hade barn tidigare, som rökte få cigaretter, som hade högre utbildningsgrad, som fick support av partnern eller som växt upp med ickerökande föräldrar hade lättare att sluta röka under graviditeten.