Mammans rökvanor under graviditeten och passiv rökning efter födelsen verkar inte påverka risken att utveckla celiaki under första levnadsåret, åtminstone enligt en liten svensk studie gjord i början av millenniet.