Rökning under graviditeten är förknippat med för tidig födsel, tillväxthämning, litet huvudomfång, låga apgarpoäng och att barnet dör i samband med förlossningen eller strax efter. Det märks en markant ökning redan vid 10 cigaretter om dagen. 1% av alla barn som föds i Sverige drabbas av en eller flera av ovanstående, var tionde av dessa kan hänvisas direkt till rökning.