Passiv rökning ökar riskerna för missfall och för dödfödsel. Skillnaden mellan aktiv rökning och passiv rökning när det gäller missfallsrisken är att fostret verkar påverkas mest undes första trimestern, då risken för missfall bland passiva rökare är störst medan risken är större i andra trimestern för rökare. Passiv rökning verkar inte påverka risken för prematurfödsel eller låg födelsevikt nämnvärt vilket däremot aktiv rökning gör.