En brittisk studie visar att kvinnor ofta rapporterar att de halverat antalet rökta cigaretter per dag under graviditeten jämfört med innan de blir gravida när de skrivs in vid mödravården. Efter hand rapporterar de en liten ökning i antalet cigaretter per dag. När forskarna mätte mängden avfallsprodukter från rökningen i kvinnornas urin fann de att kvinnorna röker lika mycket under hela graviditeten. En anledning till att kvinnornas uppgifter inte stämmer med de mängder nikotinavfall de producerar kan vara att de är lite överoptimistiska när det gäller att uppskata sin egen förmåga att dra ner på rökningen under graviditeten.