Kvinnor som fött ett dött barn eller ett barn som dött i samband med förlossningen bär på mycken oro inför kommande graviditeter. Därför gjordes en studie i Finland för att finna ut vilka risker som är förknippade med detta. Man valde att studera de fall där barnets död inte berott på sjukliga tillstånd hos modern eller missbildningar hos fostret som kan ha orsakat barnets död.

Den första upptäckten som gjordes var att det i allmänhet var äldre kvinnor som drabbades. Vad man vidare fann var att risken för problem med moderkakan, förtidsbörd och låg födelsevikt var högre hos de kvinnor som fött ett dött barn tidigare.

Slutsatsen man kan dra av studien är att risken för vissa komplikationer ökar om man fött ett dött barn tidigare. Däremot anser författarna att dessa förhöjda risker inte är oroande därför att det finns stor kunskap om hur man tar hand om dessa barn så att de mår bra och slipper men i framtiden.