Toxoplasma gondii kan ge fostret en infektion som kan orsaka svåra komplikationer. Spridningen av bakterien varierar i landet och i Skåne är den t.ex. nästan dubbelt så vanlig (25,7% har haft eller har bakterien) som i Stockholm (14% har haft eller har bakterien). Bland kvinnor födda utanför norden har ca 25% av kvinnorna haft bakterien, något fler bland de boende i Skåne än de boende i Stockholm. Den har dock blivit ovanligare de senaste 30 åren. Andelen kvinnor som drabbas av bakterien under graviditeten är ändå mycket låg 7,3 barn av 100 000 födda är infekterade vid födelsen.