Ca 15% av Sveriges befolkning saknar det antigen (D) som kallas Rh-faktorn, dessa är Rh-negativa. Andelen varierar mellan olika delar av världen. Om en Rh-negativ kvinna väntar ett Rh-positivt barn finns det risk att hon bildar antikroppar (anti D) som kan skada fostret eftersom kvinnans kropp slår igång sitt immunförsvar mot den främmande kropp som den uppfattar fostret att vara.

Faderns roll i det hela

Det är om barnafadern är Rh-positiv som även fostret kan bli Rh-positivt och ställa till det för sig själv och sina framtida syskon. Är fadern däremot Rh-negativ finns ingen risk för att barnet ska bli Rh-positivt.

Moderns immunförsvar fredar sig

Störst risk att fostrets blod läcker ut till modern är det i samband med förlossningen men även vid fostervattensprov finns en viss risk att blodkroppar förs över till modern från fostret och det finns en viss risk även när det uppstår en blödning i moderkakan. När modern får fostrets Rh-positiva blod i sitt blodomlopp aktiveras immunförsvaret och antikroppar bildas mot det främmande antigenet, ungefär som vid en infektionssjukdom eller det fenomen som uppstår i samband med transplantationer om man inte varit noga med att hitta ett passande organ. Dessa antikroppar förs sedan, från v12-15, via moderkakan till fostret på samma sätt som många bra antikroppar som ska skydda barnet mot infektioner första tiden utanför livmodern. Det är bara det att dessa antikroppar ger sig på fostrets blodkroppar som för att försvara modern från obehöriga inkräktare genom att klumpa ihop fostrets blodkroppar, fostret får brist på hemoglobin och anemi, hjärt- och leverfunktionerna skadas vilket kan leda till att fostret slutligen dör. Kvinnan däremot får inga symtom.

Blodprovstagning

Blodprov för att kontrollera blodgruppen görs tre gånger under graviditeten på kvinnan, v8-12 för alla samt v25 och v32 för Rh-negativa, så att man ska se att hon inte bildar antikroppar mot fostrets blod. Märker man att det finns antikroppar i blodet gör man ett fostervattenprov för att se om fostret attackerats av moderns immunförsvar. Är så fallet kan inget göras för att häva immuniseringen. Är fostret livsdugligt utanför livmodern mår det bäst av att födas fram, annars görs en blodtransfusion direkt i navelsträngen under ultraljudsövervakning. Detta är dock inte helt ofarligt för fostret.

Efter födelsen kontrollerar man barnets blodgrupp, Rh-grupp, hemoglobin- och bilirubinhalter för barnet och utifrån dessa svar beslutar man om barnet behöver blodtransfusion.

Injektion efter förlossningen

Efter förlossningen får alla ickeimmuniserade Rh-negativa kvinnor som fött Rh-positiva barn en injektion gammaglobulin anti-D inom 72 timmar, då hinner kvinnan utveckla antikroppar. Även Rh-negativa kvinnor som aborterat ett foster får en injektion av detta gammaglobulin.