Det finns ett flertal olika graviditetstest. En del är snabbtester som man gör hemma och som ger svar på någon minut, andra används på MVC och är nästan lika snabba. Här presenteras några vanliga test som kan göras om man vill se om man är gravid.

U-HCG, Graviditetstest

Urinprov som görs för att fastställa eller utesluta graviditet. Resultatet fås genom att man mäter mängden av hormonet HCG i urinen. Nio dagar efter befruktningen stiger hCG i blodet och ligger högt ytterligare 2-3 månader. Provet kan ge falskt positivt utslag vid ägglossningen pga att ett annat hormon också kan påverka resultatet. På samma sätt kan man få ett falskt resultat under menopausen när ägglossningarna upphört men då påverkas resultatet av ett annat hormon.

Alfa-Fetoprotein i serum och amnionvätska

AFP bildas i fostrets lever. En viss del passerar via moderkakan över i moderns blod. Efter födelsen sjunker koncentrationen snabbt och är i stort sett borta när barnet är ett år, en liten mängd finns dock kvar i kroppen hela livet. Höga värden tyder på fosterdöd, underfunktion i moderkakan eller vissa fosterdefekter. På många håll både i Sverige och övriga världen ingår fostervattenprov i screeningen i samband med ultraljudsundersökningen i v16-18.

Amnionvätska-Lecitin, Sfingomyelinkvot

Detta är ett fostervattensprov där man mäter mängderna av vissa fetter. Ett av dessa fetter, lecitin, produceras längst ut i lungan för att minska ytspänningen i denna. Det ytspänningsnedsättande lecitinet hindrar lungblåsorna att falla ihop vid födelsen. Provtagningen går till så att man centrifugerar ca 10 ml fostervätska för att få reda på hur mycket lecitin och sfingomyelin det finns.

S-Placenta-Laktogen, Placentafunktion

Genom att mäta mängden HPL i blodet kan man göra en bedömning av moderkakans funktion. Detta prov görs mot slutet av graviditeten om man misstänker att moderkakans funktion håller på att minska. En ökad halt kan tyda på flerbördsgraviditet, diabetes mellitus eller korionepiteliom medan en sänkt halt tyder på nedsatt funktion av moderkakan.

S-Prolaktin, Prolaktinvärde

Prolaktin är ett hormon som bl.a. styr utvecklingen av bröstkörtlarna och för mjölkproduktionen efter förlossningen. Ökad halt av hormonet kan visa på sekundär amenorré, prolaktinproducerande tumör eller akromegali. Amenorrén kan bero på ökade halter prolaktin som hämmar äggstockarnas funktion. Man använder provet vid utredning av amenorré, galaktorré och vid fertilitetsutredningar.

S-Östriol, fosterviabilitet

Om man misstänker hotande fosterdöd eller anencefali kan man mäta mängden östriol i moderns blod. Östriol är en slutprodukt av vissa slaggprodukter som lämnar fostret via moderkakan och som tas hand om moderns kropp och förs ut med hennes urin. Östriolvärdena kan också mätas med blodprov. Låga värden kan betyda hotande fosterdöd och höga värden indikerar i allmänhet flerbarnsgraviditet.

U-HCG, Extrauterin graviditet

Genom att använda monoklonala antikroppar kan man mäta mycket små mängder av graviditetshormonet HCG i urinen. När man misstänker ett utomkvedshavandeskap kan man ta till denna metod eftersom mängden HCG i urin kan vara så små att det är svårt att mäta på annat sätt.

U-HCG, Mola hydatiosa, hotande abort

HCG-halterna i blodet minskar när graviditeten är slut och ca två veckor efter förlossningen har de försvunnit. På detta sätt kan man se om en graviditet avbrutits redan innan fostret kommit ut.