Risken för bröstcancer verkar minska hos kvinnor som haft preeklampsi eller högt blodtryck i graviditeten. Risken minskar ytterligare om kvinnan föder en pojke eller om hon föder för tidigt. Ju fler graviditeter man haft preeklampsi desto mindre verkar risken för bröstcancer vara. Även graviditetsrelaterat högt blodtryck verkar minska risken för bröstcancer. Preeklampsi hos äldre kvinnor är associerat till mindre risk för bröstcancer, även i de fallen minskar risken ytterligare om hon föder en pojke. Förmodligen beror det på förhöjda nivåer av androgena hormoner i kvinnans kropp under graviditeten.