En definition av preeklampsi är högt blodtryck (> eller = 140 och 90 mmHg) tillsammans med äggvita i urinen (proteinuri > eller= 0,5 g/l). I åtminstone Sverige krävs flera symtom för att diagnosen ska ställas. Trots att många har forskat på området är tillståndet fortfarande till stor del ett mysterium. Troligen finns det flera underliggande orsaker till förhöjt blodtryck, äggvita i urinen och ödem men diagnosen ställs utifrån dessa symtom. Att fördröja förlossningen ökar barnets chanser till överlevnad men istället ökar riskerna för kvinnan så när diagnosen ställts görs ständiga ställningstaganden till det fortsatta vården.