Det föds lite fler pojkar än flickor i Sverige (på 100 flickor föds det 103 pojkar). Pojkgraviditeter (280.6 /- 8.9 dagar) är i allmänhet lite längre än flickgraviditeter (279.8 /- 8.6 dagar). Det är också vanligare att kvinnor som väntar pojkar går över tiden. 26,5% av pojkgraviditeter och 22,5% av flickgraviditeter har en graviditet på upp till och med 41 veckor och 7,6% respektive 5,5% av graviditeterna varar upp till och med 42 veckor. Vid 43 veckors graviditet går det tre pojkförlossningar på två flickförlossningar.