PCOS (polycystiskt ovariesyndrom) är den vanligaste orsaken till infertilitet på grund av uteblivna ägglossningar. Flera studier där man undersökt slumpvis valda kvinnor i hela befolkningen tyder på att drygt 20% av alla kvinnor har PCO (polycystiska ovarier) men inte alla märker av det, det är bara ca 3,5% av alla kvinnor som har mer eller mindre uttalad PCO. Den mest utmärkande formen av PCOS kallas Stein-Leventhal?s syndrom, då har man alla symtom som hänger ihop med PCO.

Några vanliga symtom vi PCOS är kraftig kroppsbehåring (hirsutism), förstorade äggstockar, upprepade missfall och utebliven eller oregelbunden mens samt BMI över 25. BMI-talet, graden av eventuell övervikt, påverkar inte övriga faktorer, att man är överviktig p.g.a. PCO är alltså ingen orsak till att man skulle vara hårigare eller ha lättare att få missfall. Äggstockarnas yta är slät eftersom de saknar ärr efter ägglossningen, detta kan man se med ultraljud. Högre värden av hormonerna LH, testosteron, androstenedion and DHEAS samt större ovarievolym jämfört med andra kvinnor är andra symtom hos kvinnor med PCO.

Det finns genetiska samband när det gäller PCO som även visar sig på den manliga delen av släkten som tidigt håravfall (före 30 års ålder). I männens fall handlar det i första hand om höga testosteronnivåer. Andra faktorer som verkar ha samband med risken att ha PCOS är diabetes mellitus i familjen, högt BMI före graviditeten och stor viktökning under graviditeten.

Follikelcellerna vid PCO har en oregelbunden form och få mikrovilli. Utsöndringen av gonadotropin otillräcklig och metabolismen av vissa hormoner (stereoider och androgener) går på högvarv. Detta innebär att man får vissa manliga drag, man blir infertil pga anovulation (uteblivna ägglossningar), man får lätt att lägga på sig extra kilon samt vävnadsbyggnad efter cellbildning i endometriet.

Bland kvinnor med PCO som deltog i en studie i Turkiet hade 50% hirsutism, 55% hade mensrubbningar, 23% hade normala men oregelbundna cykler och 50% var infertila. I en annan studie av kvinnor som upplevde sig friska och utan fertilitetsproblem fann man att bland de som inte använde p-piller hade 18% oregelbundna cykler. 73% hade normala ovarier och 23% hade PCO. 3% hade multifollikulära ovarier och 1% hade små, ostimulerade ovarier. Bara en kvinna med normala ovarier hade oregelbunden cykel.