Detta är vad man fann när man tittade i MFR. Riskfaktorer som kan kopplas till moderkaksavlossning är bl.a. kvinnans ålder, förstagångsgraviditeter, många graviditeter, att vara ensamstående, låg utbildning, rökning, infertilitetsproblem, essentiell diabetes, essentiellt högt blodtryck, högt blodtryck på grund av graviditetsrelaterade sjukdomar, PROM, låg födelsevikt samt tidig födsel. Vissa av riskfaktorerna bidrar till sjukdomen andra är en följd av den.