Många komplikationer i samband med graviditeten tros bero på att kvinnan inte fått i sig tillräckligt med näringsämnen vilket i sin tur också drabbar fostret med näringsbrist som följd. Andra orsaker till näringsbrist hos fostret kan vara ärftliga faktorer, sjukdom hos kvinnan, giftpåverkan och fysiska orsaker.