De risker som anges att drabbas av moderkaksavlossning är ofta motsägelsefulla . En studie av nära 8 000 000 förlossningar i Sverige mellan 1987 och 1993 som registrerats i MFR visade att riskfaktorer för moderkaksavlossning var ålder, förstagångsgraviditet, många förlossningar, att vara ensamstående, låg utbildning, rökning, infertilitet, diabetes innan graviditeten, högt blodtryck innan graviditeten, sjukdomar kopplade till graviditetsberoende högt blodtryck, PROM, prematur förlossning och låg födelsevikt. Faktorer som ökade risken att barnet dör i samband med förlossningen vid moderkaksavlossning var rökning, svår preeklampsi och låg födelsevikt att jämföra med förlossningar utan moderkaksavlossning där moderns ålder (över 35 år), förstföderska, infertilitet, graviditetsoberoende högt blodtryck och graviditetsoberoende diabetes var ytterligare riskfaktorer.