Stora mängder kaffe kan bidra till ökad missfallsrisk, åtminstone bland kvinnor som inte röker. Man har jämfört mängder såsom över eller under 100 mg koffein, 200 mg, 300 mg, 400 mg och 500 mg och funnit att riskerna är större om man tar in mer än 100 mg per dag och de ökar ju mer koffein man intar.