Novellsamling som handlar om förmågan att känna kärlek och närhet, men också om bristen på denna förmåga. Om uppsatta förväntningar och rädslan för att inte kunna uppfylla dessa, om att det oftast bara är en illusion när man tror sig ha kontroll över sitt liv.

När ett foster dör i livmodern men inte stöts ut som vid ett vanligt missfall kallas det för ”missed abortion”. Detta händer kvinnan i titelnovellen i denna samling. Hon är gravid för första gången när hon får veta att fostret i hennes mage inte längre lever. Hon bär på något dött. Något som varit så levande för henne och som fått henne att också känna sig riktigt levande för första gången. I ”Mörkerkörning” känner en kvinna för första gången en sprittande fosterrörrelse från det väntade barnet. Samtidigt funderar hon på sin kärlek till mannen, varför den aldrig varit riktigt romantisk eller stormande. Missed abortion är en novellsamling som handlar om förmågan att känna kärlek och närhet, men lika ofta om bristen på denna förmåga. Om platser, sommarhus, relationer som rymmer hela liv av uppsatta förväntningar och rädslan för att inte kunna uppfylla dessa förväntningar. Men när barnen kommer in i bilden står man inför något större och det kan vara en befrielse. Det handlar om att våga tro istället för att desperat försöka ha kontroll över sitt liv, en kontroll som oftast ändå bara är en illusion. Kerstin Norborg skriver på en rak och lättflytande prosa om starka existentiella frågor som berör på djupet.