Misoprostol (t.ex. Cytotec) är ett ämne som liknar prostaglandin E1. Det används för att behandla vissa magsjukdomar, magsår bl.a. Eftersom det är billigt och lätt att förvara används det på en del håll även i obstetriska sammanhang, aborter är ett exempel på användningsområde i Sverige men det kan också användas vid igångsättning. Misoprostol mognar cervix, minskar behovet av EDA och oxytocindropp och ger ett snabbare förlossningsförlopp jämfört med prostaglandin E2. Vad som är mindre bra är att risken att livmodern överstimuleras ökar och att risken för att barnet släpper mekonium ökar. Risken för överstimulering av livmodern är så pass stor att man inte ska ta misoprostol under graviditeten om inte läkaren bedömer att behovet av medicinen är så stor att eventuella risken motvägs.