De första rapporterna om kvicksilverförgiftning är daterade på 1800-talet då man började använda kvicksilver i olika kemiska produkter. Gröda som förgiftats av kvicksilver dödade många människor i mitten av 1900-talet. På senare år har man lärt sig att hantera detta, men istället har man sett att kvicksilver lagras i kroppen på havslevande djur. Ännu har man inte sett att någon dött av kvicksilverförgiftning efter att ha ätit fisk, men man försöker kartlägga riskerna.

Man har funnit att fosterstadiet är det mest sårbara när det gäller exponering av kvicksilver. Ändå har man inte funnit att t.ex. människorna på Seychellerna som äter mycket fisk skulle vara mer drabbade än andra folkslag. Fisk innehåller många viktiga ämnen och man tror att dessa kan väga upp och motverka kvicksilvrets skadeverkningar.

Svenska kvinnor äter i genomsnitt fisk 6-7 gånger i månaden det år de blir gravida, de flesta undviker sötvattensfisk på grund av att de innehåller mer miljögifter än havsfisk. Man har studerat kvicksilverhalten i svenska kvinnors hår och deras fosters navelsträngar. Ju mer fisk man äter desto mer kvicksilver lagrar kroppen upp i håret, däremot kan man inte hitta några skillnader i kvicksilvermängder i navelsträngen, däremot ökade mängden av kvicksilver med antal amalgamplomber i kvinnans tänder.