Det finns en del problem att klassifiera olika yrkesgrupper när man ska jämföra risker, jämför man mellan olika länder blir det ännu svårare eftersom det också skiljer mellan länderna hur man klassifierar arbeten och arbetsuppgifter. Klassifieringen av skadliga ämnen samt deras gränsvärden varierar också, likaså hur födelsedefekter klassifieras. Det finns alltså en mängd problem när man undersöker risker för gravida kvinnor.

En studie från tidigt 1980-tal visade inga större skillnader när det gäller risken för missfall, dödfödsel, födelsedefekter eller låg födelsevikt i förhållande till moderns yrke. Organiska lösningsmedel var t.ex. en faktor som inte påverkade riskerna, däremot ”exponering av andra kemiska ämnen”. I denna studie deltog få kvinnor i studien och de utsattes för några större mängder av en del förmodat skadliga ämnen vilket också kan påverka resultatet. En annan studie från 1980-talet kunde inte visa några risker för kvinnor som arbetade med tetrachloroethylene på tvättinrättningar. Det kan förekomma risker för fostret om man utsätts för stora mängder av ämnet men normalt sker ingen märkbar påverkan.

Andra, senare, studier har visat att arbete med kemiska och biologiska ämnen kan påverka fostret. Vid arbete med organiska lösningsmedel vid laboratoriearbete minskar i allmänhet den kvinnliga fruktsamheten och därmed chansen att föda barn. Arbete med aceton och användning av virus minskar också fruktsamheten.