Frisörer verkar oftare föda barn med låg födelsevikt. Risken för missbildningar är något större (2,8% jämfört med 2,1% hos befolkningen i övrigt). Man har dock inte hittat några säkra orsaker till att det kan vara så.