Arbete med kväveoxid (lustgas) påverkar inte fertiliteten utom där kvinnan assisterar vid mer än 30 förlossningar i månaden där lustgas användes. Däremot kan det associeras till minskad födelsevikt och en ökad risk att barnet föds litet för sin ålder.