En svensk studie visade att kvinnor som led av migrän under graviditeten ofta var äldre och genomgick sin första graviditet. Rökvanor spelade ingen roll för om man fick migrän eller inte. Barnet verkade inte påverkas av läkemedel mot migrän, möjligtvis ökade risken något för prematurfödsel men den skillnaden var inte signifikant. Innan man väljer att ta läkemedel mot migrän bör man ändå ta kontakt med läkare för rådgivning och diskussion.