Mag-/tarmkararr under en del av graviditeten är förknippat med tidig födsel men påverkar inte barnet i övrigt. Barn med låg födelsevikt löper större risk att drabbas av olika sjukdomar som vuxna. Kvinnor med Ulcerös Colit löper lite större risk än andra att föda mindre barn medan kvinnor med Crohn’s sjukdom föder normalstora barn. Ingen av sjukdomarna är någon riskfaktor för prematurfödsel.