Risken att drabbas av sjukdomar som rör blodcirkulationen ökar mot slutet av graviditeten. Preeklampsi är associerat med 3 till 12 gånger högre risk att drabbas av lungembolier (proppar i lungorna) och stroke mot slutet av graviditeten, vid förlossningen eller tiden närmast efter. Flerbörd och kejsarsnitt är förknippat med liknande ökningar. Risken att drabbas av lungembolier och stroke är dock mycket liten jämfört med andra komplikationer som ses som mindre akuta.