Använder man någon form av läkemedel bör man kontakta sin läkare för att kontrollera att det är säkert att fortsätta medicineringen innan man försöker bli gravid, eller så snart man misstänker att man kan vara gravid.

De flesta läkemedel passerar lätt genom moderkakan och kan därför påverka fostret. Undvik

  • laxermedel
  • sömnmedel
  • lugnande medel
  • smärtstillande medel

Acetylsalicylsyra bör man undvika helt, särskilt i början och slutet av graviditeten eftersom det är blodförtunnande och kan orsaka blödning i de tunna blodkärlen i moderkakan. Syran finns i Magnecyl och liknande preparat.

Alvedon eller liknande, som innehåller paracetamol är att föredra om man behöver något smärtstillande. Man bör dock vara försiktig med dessa med eftersom de vid långvarigt bruk kan ge lever- och njurskador.

Antibiotika såsom penicillin är ofarligt för fostret, men tala alltid om att du är gravid om läkaren tänker skriva ut sådana mediciner.