Svenska kvinnor blir allt äldre innan de föder barn. I storstäderna är detta särskilt tydligt. Att vänta med att skaffa barn kan ha både sina fördelar och sina nackdelar.

De sociala förhållandena när man föder sitt första barn påverkar hälsan under många år efteråt. En amerikansk studie av kvinnor mellan 25 och 95 år visade att hälsoproblem minskar stadigt ju längre man väntar med att föda barn upp till ungefär 34 års ålder, sedan ökar problemen istället i rask takt, särskilt efter 40 års ålder. Ser man till ett biosocialt perspektiv så motsvarar första barnet ett åldrande på ytterligare 14 år om man föder första barnet vid 18 års ålder jämfört med att vänta till 34 år. Väntar man till efter 22 år med att föda första barnet har man dessutom hälsofördelar jämfört med barnlösa kvinnor.

Ju högre utbildning, desto längre väntar kvinnor med att föda barn. Högre ålder vid första barnet är förknippat med att nöja sig med ett barn men det stämmer inte med högutbildade kvinnor som skaffar fler barn i samma utsträckning som andra kvinnor ? det är större chans att hon får ett barn till än att en barnlös kvinna i samma ålder börjar skaffa barn och att hon gör det inom en kort tidsrymd. Åtminstone om man utgår från kvinnor födda i Wales och England några år under 1950-talet.

Man har till och med letat efter samband mellan mammans ålder och risken att sonen blir infertil i vuxen ålder. Mäns infertilitet kan bero på hans mammas ålder när han föddes. Ju äldre mamma desto större risk att han blir infertil, har han däremot flera äldre syskon minskar risken igen.