Under graviditeten händer en massa saker med kroppen och i huvudet. En del av förändringarna är en del i processen som ska förbereda den blivande mamman på den nya situation som uppstår när bäbisen kommit.

Inte alla kvinnor behöver göra graviditetstest för att få bekräftat att de är med barn. Hos en del är tecknen väldigt tydliga, framför allt hos omföderskor som känner igen sig från tidigare graviditeter. Några vanliga tecken:

  • illamående och kräkningar
  • täta trängningar
  • växande bukomfång
  • trötthet
  • fosterrörelser ? för en förstföderska i ungefär v20, för en omföderska i v16-18
  • förändringar i livmoderns form, konsistens och storlek ? känns av barnmorskan