Barnmorskans viktigaste arbetsredskap är hennes händer. I takt med att allt mer teknisk apparatur måste hon också förlita sig till den men ofta kan hon få tillräcklig information utan apparater samtidigt som den födande kvinnan slipper sladdar och annat som kan kännas hindrande.

När barnmorskan palperar, klämmer och känner, på magen får hon en massa värdefull information. Hon känner hur barnet ligger, om huvudet eller baken ligger neråt, hon känner om huvudet trängt ner i bäckenet (om det nu är huvudet som ligger först) och hon kan känna om det ligger flera foster i magen. Ibland, särskilt om kvinnan har mycket fett som isolerar livmodern, kan det vara svårt att känna säkert hur fostret ligger. Då kan det vara bra att ta till ultraljud för att vara på den säkra sidan.

Kvinnans temperatur kan mätas om barnmorskan misstänker infektion, uttorkning, acidos eller utdragen förlossning. I vissa fall kan det vara viktigt att följa kvinnans blodtryck, därför görs en blodtryckskontroll när kvinnan skrivs in på förlossningen. Om kvinnan väljer EDA-bedövning följs blodtrycket regelbundet eftersom det kan ha en blodtryckssänkande effekt, andra tillfällen då det kan sjunka är om kvinnan legat länge på rygg och ådragit sig vena cava syndrom, en stor böldning, hamnat i chock eller blivit uttorkad.

Fosterljudskontroller

Fosterljuden, hjärtljuden, hör barnmorskan med tre olika apparater. Trärtratten förstorar ljuden som kan höras genom att örat läggs till magen. Det är ett av barnmorskans viktigaste hjälpmedel även om den till stor del ersatts av dopptonen. Dopptonmätaren fungerar ungefär som ett ultraljud och har en högtalare så att det går att höra barnets hjärtslag ut i rummet. Med CTG-mätaren kan man förutom att höra barnets hjärtslag också få ut en remsa som visar barnets hjärtrytm och kvinnans livmodersammandragningar. Bäst brukar hjärtljuden höras på fostrets ryggsida i höjd med dess hjärta. Normalt ligger fosterljuden på 120-160 slag per minut, de sjunker när fostret vilar och ökar när det är vaket eller blir stressat. Även faktorer hos mamman, såsom stress, feber, blödning och läkemedel kan påverka fosterljuden. Kvinnans puls brukar också mätas, detta för att minska risken att den förväxlas med fostrets.

Vaginalundersökning

Beroende på när i förlossningsarbetet man kommer in till förlossningen och hur erfaren barnmorskan på förlossningen är görs ofta en vaginal undersökning vid ankomsten till förlossningen. Vid vaginalundersökningen känner barnmorskan hur utplånad och öppnad livmoderhalsen hunnit bli, hur den ligger och dess konsistens. Barnmorskan gör ett antal vaginala undersökningar för att följa hur förlossningen går framåt. I vissa fall, som vid misstänkt tidig vattenavgång, ska vaginalundersökningar undvikas. Andra tillfällen då det bör undvikas är vid prematurt värkarbete och cervixinsufficiens. Om barnmorskan misstänker att moderkakan ligger först kan hon titta in genom att använda speculum men det gäller att vara försiktig eftersom det kan uppstå en akut blödning om moderkakan skadas.