En studie som gjordes på förlossningar 1990 och 1992 på Centrallasarettet i Västerås visade att det är svårt att visa något samband mellan komplicerade graviditeter och komplicerade förlossningar. 1990 föddes 2008 barn i Västerås och 1992 föddes 1874 barn där. Ca 82% av alla foster låg med framstupa kronbjudning. Drygt 16% av kvinnorna som haft en komplikationsfri graviditet drabbades av någon komplikation under förlossningen. Bland lågriskgraviditeterna drabbades 25% av förstföderskorna och 10% av omföderskorna av någon komplikation under förlossningen.