Vissa studier har inte kunnat hitta några samband mellan kaffedrickande och födelsevikt eller för tidig födsel. Vissa kvinnor kan enligt andra studier löpa större risk för missfall om de dricker mycket kaffe, de studier som gjorts har dock inte visat några klara samband utan bara sett tendenser att det skulle kunna vara så.