Riskerna att råka ut för komplikationer under graviditeten är ungefär de samma för kvinnor som blivit gravida med IVF som för de som blivit gravida på naturlig väg. De komplikationer som möjligtvis är högre bland IVF-kvinnor är att de oftare drabbades av urinvägsinfektioner (UVI) men ser man till komplicerade UVI minskade skillnaderna igen. IVF-kvinnor föder i allmänhet oftare med kejsarsnitt, löper större risk att föda i förtid och att drabbas av PROM jämfört med kvinnor som blivit gravida på naturlig väg. Andra faktorer som är vanligare bland IVF-kvinnor är att de flesta av dessa är första- eller andragångsgravida eller över 34 år gamla.