In vitro fertilisering/intracytoplasmisk sperma injektion (IVF/ICSI) leder till förlossning i 63% av fallen. Att veta att det finns frusna embryon, färdiga att implanteras ökar optimismen hos par med fertilitetsproblem. Att få embryot implanterat innebär dock inte per automatik att paret kan lägga känslan av lidande och oro bakom sig. Barn födda efter IVF är ofta tvillingar och enkelgraviditeter tenderar ofta att leda till prematurförlossningar. IVF-barn får i allmänhet längre sjukhusvård i samband med förlossningen, oftast har det koppling till flerbarnsbörd.