En ny metod som Sverige är först att använda innebär att kvinnan får en injektionspenna som ska göra hennes hormonbehandling säkrare inför IVF-behandling. Var tionde kvinna som tar hormoninjektioner på det gamla sättet får minskad chans till graviditet eftersom de ger sig själva felaktiga injektioner. I och med att injektionspennorna är laddade med rätt dos hormoner ökar säkerheten.