Missfall bland graviditeter som tillkommit genom assisterade befruktningar ligger på ca 15% enilgt en amerikansk undersökning. Bland graviditeter efter befruktning av kvinnans ägg och nyligen befruktade embryon varierade missfallsrisken mellan 10% hos kvinnor under 30 år och 40% hos kvinnor över 43 år. För graviditeter efter donerade ägg var risken för missfall 13%, kvinnans ålder spelade inte så stor roll. Missfallsrisken ökade om man använde frusna ambryon. De slutsatser man dragit av studien är att det troligen inte är den konstgjorda befruktningen i sig som är avgörande för missfallsrisken, utan kvaliteten på de embryon som implanteras.