Om man misstänker att det finns ett infertilitetsproblem, där man strävar efter att bli gravid men aldrig tycks lyckas, finns olika sätt att ta reda på detta beroende på vilket problem man misstänker.

Androgenitalt syndrom
Om man misstänker androgenitalt syndrom kan man undersöka detta med ett blodprov där man mäter mängden av ett progesteronhormon som bildas i stora mängder om man lider brist på ett visst enzym, det ombildas då till androgener (manliga könshormoner) vilket bidrar till svårigheter att bli gravid.

Pubertetsutredning
Vid en pubertetsutredning kan man genom ett blodprov på både unga kvinnor och unga män se om puberteten utvecklas normalt eller om den avviker på något sätt. FSH är ett hormon som stimulerar östrogenproduktionen och mognaden av äggstockarnas folliklar hos kvinnan och produktionen av sädesceller hos mannen. En ökad halt av FSH i blodet kan tyda på gonadunderfunktion, för tidig könsmognad, Turners syndrom eller Klinefelters syndrom. En sänkt halt kan å andra sidan visa att det finns en skada i hypothalamus eller hypofys eller anorexia nervosa. Värdena kan också bli låga efter p-pilleranvändning.

Funktionen i könskörtlarna
Genom att mäta mängden av hormonet LH i blodet kan man undersöka funktionen av könskörtlarna (äggstockar och testiklar). Hormonet startar ägglossningen samt stimulerar produktionen av progesteron hos kvinnan och testosteron hos mannen. En ökad halt av LH är vanligt vid polycystiska äggstockar och för tidig underfunktion i äggstockarna. Låga halter av LH är vanligt vid skada på hypothalamus eller hypofys samt efter p-pilleranvändning.

Östrogener
Om man vill kontrollera follikelfunktionen eller misstänker att det finns en östrogenproducerande tumör kan man göra en bedömning utifrån ett blodprov. Fram emot mens stiger halterna normalt. Höga halter indikerar att det kan finnas östrogenproducerande tumörer eller att könsmognaden inträtt för tidigt hos flickor. Låga halter påvisas vid amenorré beroende på underfunktion i något av de organ som styr menstruationscykeln (hypothalamus, hypofys eller äggstockar).

Progesteroner
Progesteron bildas i äggstockarna och i moderkakan. Hos männen bildas en liten mängd i testiklarna, deesutom bildas en liten mängd progesteron i binjurarna. Genom ett blodprov där man mäter progesteronhalten kan man göra en bedömning av ägglossningsfunktionen. Värdena ökar under follikelfasen för att nå en topp vid lutealfasen i menscyleln. Ökade halter finner man vid mola hydratiosa, korionepiteliom och ofullständig placentaavgång efter förlossningen. Låga halter finner man vid bristande ägglossningsfunktion.

Testosteroner
LH stimulerar testosteronbildningen i testiklarna hos mannen och i äggstockar och binjurar hos kvinnan och genom omvandling av androstendion. Genom ett blodprov kan man undersöka underfunktion i mannens testiklar och virilisering samt hirsutism hos kvinnan. Ökade halter kan tyda på androgenproducerande tumörer, hirsutism eller polycykliska tumörer. Låga värden visar underfunktion i mannens testiklar.

Spermaanalys
Om man misstänker sterilitet hos en man tas ett prov på hans sperma. Efter en veckas avhållsamhet samlas sperma i ett plastkärl. Provet ska vara alldeles färskt, högst en timma gammalt. Man tittar bl.a. på antalet spermier, hur stor andel som är normala, hur stor del som är missbildade och hur stor rörlighet de har. Genom att jämföra flera värden kan man få en aning om var ett eventuellt fel ligger då bl.a. sädesblåsornas funktion påverkar spermans fruktoshalt och prostata reglerar zinkhalter och halterna av sura fosfater.