När väl längtan efter barn sätter in så är det inte alltid det lyckas utan att man får försöka om och om igen. Infertilitet är ett stort problem för de par som drabbas. Ofta dras men med egna känslor av misslyckande samtidigt som omgivningen visar oförstående attityder. Adoption kan vara ett bra alternativ för de som försökt länge eller som av olika anledningar inte vill genomgå de behandlingar som konstgjord berfuktning innebär. För andra är assisterad befruktning, ett samlingsnamn för de olika metoder som finns att sammanföra spermier och ägg, det enda alternativet. Sedan början av 1980-talet har provrörsbefruktning (in vitro-fertilisering, IVF) varit den vanligaste metoden men numera finns flera metoder att välja bland beroende vad som passar det enskilda paret bäst. Om mannen har funnits vara steril är givarinsemination ett alternativ.

I början av 1990-talet förbättrades IVF-metoderna, och även om ständig utveckling pågår så har resultaten legat relativt konstant sedan dess. Främsta orsaken till de förbättrade resultaten i början av 1990-talet var att man började återinsätta allt färre ägg, från max 3 till max 2 befruktade ägg per försök, eftersom tvilling- och trillinggraviditeter i sig medför ökade risker jämfört med enfostriga graviditeter.

Givarinseminationer förekommer relativt sällan, man räknar med att ungefär 25-90 barn per år föds genom givarinsemination.