Chorioamnionit, en infektion i livmodern, är vanligt både vid normala förlossningar och vid dödfödslar, det är dock vanligare att det har spridit sig vid dödfödslar. Det är troligen så att infektioner är vanligare än man tidigare trott när barnet dör i samband med födelsen. Det finns olika teorier om vilka bakterier och virus som är vanligast, olika bakterier och virus har olika perioder under graviditeten då de är som mest farliga för fostret. Parvovirus B19 kan t.ex. orsaka fosterdöd under andra trimestern.