Det finns inga säkra teorier om vad som orsakar hyperemesis gravidarum men spekulationerna är många.

För det mesta behövs inga drastiska insatser för att lindra graviditetsillamåendet och oftast går det över efter en tid. Vid svårare besvär och när det inte vill gå över betecknas illamåendet hyperemesis gravidarum, detta tillstånd kan i värsta fall påverka såväl kvinnan som barnet negativt. För den som drabbas av detta är det viktigt att säkerställa diagnosen så att andra orsaker kan strykas.

En tänkbar orsak kan vara Helicobacter pylori. Helicobacter pylori är bakterier som infekterar magslemhinnan och orsakar magsår. Bakterien är mycket vanlig och 30-40% av befolkningen i Sverige bär på den men få får symtom, människan är den enda kända värden där den kan överleva. Helicobacter pylori kan vara en orsak till illamående men den enda orsaken eftersom de flesta kvinnor inte får de svåraste symtomen.

En studie har visat att det kan finnas ett samband mellan låga nivåer av zink och magnesium vid graviditetsillamående men sambandet är inte helt säkerställt.

Kvinnor med ett lågt BMI innan graviditeten löper större risk för graviditetsillamående. 19% av kvinnorna hade låga nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH).