Det är vanligt med illamående under graviditeten men det är inte helt klarlagt vad det beror på. Var femte kvinna som drabbas provar olika terapier såsom läkemedel (oftast antihistaminer), akupunktur eller akupressur. En procent av kvinnorna lades in på sjukhus för vård. Nära en tredjedel av sjukskrivningarna före vecka 28 berodde på illamående. Unga mödrar och kvinnor som fött barn tidigare löper större risk att drabbas av graviditetsillamående medan rökning innan graviditeten och vitaminintag tidigt i graviditeten minskad risken. Likaså minskar risken för kvinnor som arbetar utanför hemmet jämfört med kvinnor som är hemarbetande eller arbetslösa.