Ungefär 80% av alla gravida är någon gång illamående under graviditeten, av dessa drabbas ungefär hälften av kräkningar. En till två procent lider av hyperemesis gravidarum, svårt illamående och frekventa kräkningar.

Vid hyperemesis kräks man när som helst under dygnet. Medan vanligt graviditetsillamående går över runt vecka 13-14 tenderar hyperemesis att förvärras efter den tidpunkten och det är inte ovanligt att kvinnan går ner två kilo i veckan eller mer.

Kvinnor som på grund av sin graviditet (flerbörd och mola hydratiosa) har höga hormonvärden drabbas oftare än andra av illamående och kräkningar. Det verkar också som om psykiska faktorer (rädsla för graviditet eller förlossning, komplicerade relationer till mannen/mamman och liknande) kan förvärra illamåendet.

Graviditetsillamående är den tredje största anledningen till att kvinnor läggs in på sjukhus under graviditeten. Hyperemesis kan vara ett allvarligt problem om kvinnan inte kan få i sig näring. Blod- och urinprover tas för att kontrollera elektrolytbalans och eventuellt aceton. Behandlingen består huvudsakligen av B6-vitaminintag och små, fettsnåla, täta måltider. Om man bedömer att kvinnan svälter är det äktuellt med sjukhusvård, då ges näring i dropp och medicin som dämpar illamående, inom en vecka brukar det gå bättre att äta igen.

28% av sjukskrivningarna pga illamående görs under graviditetens första 28 veckor. Störst risk att drabbas löper unga kvinnor och omföderskor. Rökning och vitaminintag innan graviditeten minskar risken för illamående liksom att ha ett arbete utanför hemmet. Trots att det är så vanligt förekommande finns det inga säkra teorier om varför man drabbas.