Under graviditeten är det vanligare än annars att kvinnor med oupptäckta hjärtsjukdomar får arytmier, hjärtat tappar rytmen. I vissa fall uppräder inte problemen förrän efter förlossningen. Risken att drabbas av arytmier är dock störst under själva förlossningen.
Några faktorer som kan utlösa arytmierna är hormonomställningen, blodtrycksförändringar, kaliumbrist eller underliggande hjärtsjukdom. Hjärtverksamhet med en puls på över 140 slag i minuten kan påverka fostret negativt.

Beroende på vilken form av arytmier kvinnan drabbas av sätts olika behandling in. I vissa fall riktar man in sig på det akuta tillståndet och låter det vara så med tanke på att vissa läkemedel går över i fostret, i andra fall kan kvinnan få behandling under en längre tid eller vid flera tillfällen.