Gilbert’s syndrom är en ofarlig variant av leverns funktion med bl.a. förhöjning av gallfärgämnena. Bilirubin är ett av dessa ämnen, bilirubin är också förhöjt i samband med HELLP-syndrom. Man har funnit att när det gäller Gilbert’s syndrom finns det en genetisk defekt, däremot har man inte funnit att HELLP skulle ha något samband med Gilbert’s syndrom.