HELLP och Gilbert’s syndrom

Gilbert’s syndrom är en ofarlig variant av leverns funktion med bl.a. förhöjning av gallfärgämnena. Bilirubin är ett av dessa ämnen, bilirubin är också förhöjt i samband med HELLP-syndrom. Man har funnit att när det gäller Gilbert’s syndrom finns det en genetisk defekt, däremot har man inte funnit att HELLP skulle ha något samband med Gilbert’s syndrom.

Lämna ett svar