HELLP-syndrom (hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets) kan vara ett livshotande och snabbt tillstötande tillstånd som kan drabba kvinnan under graviditeten. Oftast finns ett samband med preeklampsi eller eklampsi. Det är sällan kvinnan får diagnosen före 24e graviditetsveckan. Ofta misstolkas symtomen som gallbesvär eller liknande. Smärtorna beror på att levern svulnar. Den bästa behandlingen som finns att tillgå är att kvinnan får föda sitt barn.

I en stor irländsk studie diagnostiserades 0,1% av alla gravida kvinnor med HELLP. Alla som diagnostiserades med HELLP hade högt blodtryck, 85% hade äggvita i urinen. I en tysk studie diagnostiserades 1% av kvinnorna med HELLP. HELLP verkar, enligt en amerikansk studie vara vanligare bland förstföderskor oavsett om det är deras första graviditet eller inte. Genomsnittslängden på graviditeten var 33 veckor och födelsevikten var i genomsnitt 1 900 g. Enligt en italiensk studie diagnostiseras HELLP någon gång mellan vecka 23 och vecka 40 med ett genomsnitt vid vecka 33.