När blodtrycket är så högt att det nått över den så kallade kramptröskeln har man fått eklampsi. Man får kramper, blir medvetslös och cyanotisk. Ofta avgår urin och avföring samtidigt. Efter ett par minuter går kramperna över. Vid svårare eklampsi kommer kramperna i en hel serie, status eclampticus. Eklampsi är en sjukdom med höga risker för fostret men även kvinnan löper risk att skadas, eller i värsta fall att dö, risken för att modern är dock mycket liten eftersom det finns sätt att sänka blodtrycket och i värsta fall förlöser man henne.

I Sverige drabbas 50 av 100 000 av eklampsi (det vill säga ungefär 50 kvinnor om året), i u-länder är det betydligt vanligare och på vissa håll drabbas så många som 1 av 100. Nästan hälften av de som drabbas av har haft normalt blodtryck bara en vecka innan men det är sällan man drabbas utan några som helst varningstecken.

Risken att drabbas av eklampsi som följd av preeklampsi är större om man har ett blodtryck som normalt ligger högt. Ca 50% av eklampsifallen uppträder under graviditeten, 25% under förlossningen och 25% efter förlossningen. Tre dagar efter förlossningen är risken för eklampsi över.